blogs

Wat komt er allemaal erbij kijken bij roestschade reparatie

De roestduivel blijft altijd om de hoek kijken als het aankomt bij het plaatwerk voor elke auto en komt dat vooral door het vele zout dat in de winter op de wegen wordt gestrooid. In combinatie met water gaat het zout zich gelijk inwerken op elke onbeschermde plek op het plaatwerk van de auto. elke vorming van roest dient daarom tijdig aangepakt te worden en is houdt de reparatie wel veel meer in dan alleen maar een spuitbeurt.

Een grondige analyse is noodzakelijk

Roestplekken zijn vaak veel groterdan wat er met het blote oog initieel zichtbaar zal zijn en komt de ware extent van de schade pas aan het licht wanneer de plek ontdaan wordt van alle lak. Dan blijkt zo een onschuldig lijkende roestpuntje al een heel aangetast gebied te omvatten en dient de hele plek grondig te worden behandeld. Niet zelden gebeurt het dan ook dat er nog meerdere verborgen plekken zichtbaar worden en is het darom belangrijk dat de garage een adequate analyse maakt van het heel koetswerk om na te gaan of er niet op meerdere plekken sprake is van roest. Die zullen allemaal meegenomen moeten worden in het herstel omdat de roest zich snel kan gaan verspreiden.

Ga nooit voor een ondeskundige reparatie

Een slecht uitgevoerde herstelbeurt zal soms maar een paar maanden stand houden tegen het oprukkend roest en dien je er daarom wel goed op toe te zien dat het herstel wel professioneel zal geschiedden. Dat betekent dus als eerst een roestschade reparatie offerte opvragen omdat er daaruit af te leiden zal zijn hoeveel arbeid en welke materialen er nodig zullen zijn. ook een preventieve behandeling laten uitvoeren (dorpels, wielkasten) kan er dan overwogen worden en ben je daarna er wel zeker van dat de roestduivel zich voor een paar jaartjes niet zal laten zien.

You may also like...